.

PREFORM TCG – poziome znaki drogowe z prefabrykowanego materiału termoplastycznego

road marking signs; road traffic signs; road safety; street signs; parking lot striping paint; pedestrian crossings; preformed thermoplastic road marking; road marking paint; playground markings games; parking lot stencils; bicycle track

INSTRUKCJA MONTAŻU

PREFORM TCG to produkt wytrzymały i łatwy do zamontowania, przeznaczony do poziomego oznakowania dróg. Dostępny jest w postaci prostych linii, strzałek, liter, cyfr, znaków drogowych („uwaga niebezpieczeństwo”, „ustąp pierwszeństwa”, znaki informacyjne, znaki ostrzegawcze, itp.). Wykonujemy również znaki na zamówienie i dostarczamy je w formie ostatecznej, gotowe do montażu.

Prefabrykowany materiał termoplastyczny do oznaczania dróg jest dostarczany w dużych częściach, które po złożeniu ich jak ogromne puzzle, dają produkt finalny.

Produkt PREFORM TCG wyprodukowany z prefabrykowanego materiału termoplastycznego jest produktem idealnym zarówno do oznaczania dróg o wysokim natężeniu ruchu jak i miejsc parkingowych. Do zamontowania produktu nie jest konieczny żaden drogi ani skomplikowany sprzęt.

30 % składu produktu PREFORM TCG to odblaskowe szklane mikrokulki, które rozłożone są równomiernie w jego wnętrzu. W celu uzyskania odblaskowości od momentu zamontowania produktu, dodatkowe szklane mikrokulki muszą zostać naniesione na jego powierzchnię w czasie aplikacji, gdy materiał jest gorący i miękki.

Należy zapoznać się uważnie z następującymi instrukcjami montażu celem uniknięcia błędów, szkód i wypadków przy pracy.

Środki ostrożności podczas aplikowania produktu:

 • konieczne jest zastosowanie odzieży ochronnej, takiej jak skórzane buty, długie spodnie, okulary ochronne i odpowiednie rękawice. Nie należy stosować odzieży ochronnej wykonanej z materiałów syntetycznych.
 • należy unikać kontaktu ze stopionym materiałem i płomieniem palnika. Jeśli dojdzie do kontaktu stopionego materiału ze skórą, niezbędne jest przepłukanie tego obszaru dużą ilością wody i zasięgnięcie porady lekarza. NIE próbuj ściągać stopionego materiału ze skóry!
 • należy podjąć wszelkie niezbędne środki ostrożności podczas pracy z otwartym ogniem. Przy użyciu propanu powinny być przestrzegane ogólne zasady bezpieczeństwa.

Instrukcja montażu

 1. Ogólne wskazówki dotyczące obróbki powierzchni
  Prefabrykowany materiał termoplastyczny może zostać zamontowany tylko i wyłącznie na powierzchni wolnej od wilgoci. Należy bardzo dokładnie oczyścić powierzchnię aplikacji produktu łącznie z piaskiem, kurzem i innymi zanieczyszczeniami. Zużyte, polerowane powierzchnie powinny zostać zlikwidowane lub wyfrezowane tak, aby powierzchnia stała się szorstka. Podłoże musi być wolne od chemikaliów i substancji oleistych. Do czyszczenia powierzchni zaleca się użycie dmuchawy zasilanej sprężonym powietrzem. W przeciwnym razie należy zamieść całą powierzchnię bardzo dokładnie. PREFORM TCG może być nakładany na istniejące już oznaczenia termoplastyczne. Aplikacja na istniejących termoplastycznych oznakowaniach drogowych wymaga zeskrobania starego materiału. W tym celu należy ogrzać powierzchnię starego produktu i zeskrobać go tak dokładnie jak tylko jest to możliwe.
  Nałożenie nowego produktu na wszelkie istniejące już oznakowania inne niż wyprodukowane z materiału termoplastycznego, tylko po konsultacji z producentem.

  Fig. 1.a 1.bOczyszczanie nawierzchni przed montażem

 2. Pozycjonowanie produktu PREFORM TCG
  Przed rozpoczęciem montażu należy upewnić się, że z miejsca montażu produktu, wilgoć została całkowicie usunięta. Aby usunąć wilgoć należy podgrzać nawierzchnię za pomocą palnika gazowego. Produkty PREFORM TCG wytworzone z materiału termoplastycznego mogą być montowane w temperaturze od 5 °C. Jednakże to temperatura nawierzchni jest temperaturą najważniejszą i decyzyjną. Nawierzchnia powinna być podgrzana do min. 30 °C. Przy zachowaniu wcześniejszych zaleceń (dokładnie oczyszczona powierzchnia, brak wilgoci, odpowiednia temperatura) należy zarysować kredą symbol aplikowanego produktu w miejscu jego montażu.
  road marking signs; road traffic signs; road safety; street signs; parking lot striping paint; pedestrian crossings; preformed thermoplastic road marking; road marking paint; playground markings games; handicap parking sign; bicycle track

  Fig. 2Podgrzewanie nawierzchni

 3. Aplikowanie gruntu
  Dla otrzymania optymalnej przyczepności do powierzchni należy użyć gruntu (podkładu) AC-341. Grunt należy nałożyć w obrębie wcześniej zaznaczonym kredą. Bardzo ważne jest, aby nałożyć go bardzo dokładnie na całej powierzchni, na której zostanie zamontowany produkt. Należy pozostawić grunt do wyschnięcia. Grunt jest całkowicie suchy, gdy nie przykleja się do placa po jego dotknięciu.
  UWAGA: w żadnym wypadku nie należy przyspieszać procesu wysychania gruntu za pomocą otwartego płomienia. Na tym etapie grunt jest łatwopalny!
  road marking signs; road traffic signs; road safety; street signs; parking lot striping paint; pedestrian crossings; preformed thermoplastic road marking; road marking paint; playground markings games; asphalt game; parking lot stencils

  Fig. 3Aplikowanie gruntu AC-341

 4. Montaż elementów
  Należy ułożyć produkt PREFORMED TCG na nawierzchni tak, aby szklane mikrokulki znajdowały się na zewnętrznej (górnej) stronie produktu. Należy upewnić się, że oznakowanie jest umieszczone prawidłowo i że nie ma przerw pomiędzy elementami. W każdym opakowaniu PREFORM TCG znajduję się rysunek z symbolem, który służy do prawidłowego montażu produktu.
  road marking signs; road traffic signs; road safety; street signs; parking lot striping paint; pedestrian crossings; preformed thermoplastic road marking; road marking paint; playground markings games; outdoor play; interactive games

  Fig. 4Rozmieszczanie elementów przed podrzewaniem masy termoplastycznej

 5. Podgrzewanie materiału
  Zawsze należy ustawić się zgodnie z kierunkiem wiatru w celu zabezpieczenia się przed płomieniem palnika. Należy rozpocząć ogrzewanie całego materiału, przesuwając palnik powoli i równomiernie na wysokości 20-40 cm powyżej materiału. Równomiernie rozłożone ciepło powoli stapia materiał termoplastyczny i zapewnia jego przyczepność. W czasie ogrzewania masy termoplastycznej należy zwrócić uwagę na to, czy materiał się topi i czy ogrzewanie odbywa się w odpowiedniej temperaturze (200-220 °C). Ważne jest, aby nie „przegrzać” materiału. Pomiaru temperatury produktu należy dokonać za pomocą termometru na podczerwień.
  road marking signs; road traffic signs; road safety; street signs; parking lot striping paint; pedestrian crossings; preformed thermoplastic road marking; road marking paint; playground markings games; math games; educational games

  Fig. 5Symbol w trakcie podgrzewania palnikiem

 6. Aplikacja odblaskowych mikrokulek
  W celu uzyskania odblaskowości produktu w nocy konieczne jest zaaplikowanie na jego wciąż gorącej powierzchni szklanych mikrokulek. Zaleca się użycie mikrokulek rekomendowanych przez producenta i aplikowanie ich zgodnie z instrukcją. Jeśli potrzebna jest lepsza przyczepność mikrokulek należy lekko podgrzać powierzchnię produktu zaraz po ich aplikacji.
 7. Test przyczepności
  W ostatnim etapie aplikacji produktu należy sprawdzić czy materiał termoplastyczny, na całej jego powierzchni, został całkowicie przytwierdzony do podłoża. Po ochłodzeniu się produktu do temperatury bliskiej temperaturze otoczenia, należy spróbować podnieść jego krawędź oraz naciąć jego powierzchnię w części centralnej. Za pomocą dłuta i młotka należy spróbować podnieść część materiału; jeżeli masa termoplastyczna może zostać łatwo uniesiona i po jej uniesieniu nie zawiera części asfaltu lub na asfalcie nie widać cienkiej warstwy produktu oznacza to, że tempertaura zastosowana do aplikacji była niewystarczająca. W celu osiągnięcia odpowiedniej przyczepności wystarczy powtórzyć krok 5 – 7 podgrzewając materiał ponownie, aż do momentu, w którym produkt osiągnie odpowiednią przyczepność. Po wykonaniu testu przyczepności, należy pamiętać o tym, aby podgrzać ponownie badany obszar.
  road marking signs; road traffic signs; road safety; street signs; parking lot striping paint; pedestrian crossings; preformed thermoplastic road marking; road marking paint; playground markings games; bicycle track; company logos

  Fig. 6 Test przyczepności

 8. Czas schnięcia
  PREFORM TCG ostygnie i zostanie przytwierdzony do podłoża w ciągu kilku minut od jego aplikacji. Czas schnięcia produktu zależy od temperatury asfaltu, warunków pogodowych (temperatura, wiatr, itp.), grubości warstwy i ilości ciepła zastosowanego w czasie procesu aplikacji. W razie potrzeby czas chłodzenia produktu może zostać skrócony poprzez pokrycie powierzchni masy termoplastycznej wodą.

Powyższe informacje opierają się na badaniach i doświadczeniach producenta. Informacje te są ważne tylko dla samego produktu. Informacje te nie są obowiązujące, gdy produkt miesza się z innym produktem lub jest wykorzystywany w jakimkolwiek innym zastosowaniu niż opisane w tekście. Powyższe informacje mogą okazać się niewystarczające w szczególnych przypadkach. Dokument ten nie oznacza żadnego stosunku umownego.

Top