.

Administrare date personale

Drepturile Dumneavoastra:

Dreptul de acces al persoanei vizate (Art.15 GDPR)

In temeiul Art. 15 para. 1 GDPR, aveti dreptul să solicitați confirmarea dacă datele personale referitoare la dvs. sunt procesate și, dacă este cazul, să primiți informații despre datele personale pe care le deținem despre dvs., precum și despre informațiile specificate în art. 15 GDPR.

Dreptul la rectificare și ștergere (articolele 16 și 17 din GDPR):

Aveți dreptul de a modifica, corecta sau modifica informațiile dvs. personale (articolul 16 GDPR).

Aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc (de exemplu, în cazul în care datele nu mai sunt necesare în scopurile urmărite) dacă condițiile stabilite în art. 17 GDPR  sunt îndeplinite.

Dreptul la restricționarea procesării (articolul 18 GDPR):

Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal (articolul 18 GDPR) în cazul în care una dintre condițiile prevăzute la art. 18 GDPR este îndeplinită, de ex. dacă v-ați opus prelucrării, pe durata oricărei examinări a dreptului nostru la prelucrarea datelor sau în cazul în care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopul procesării, ci trebuie să fie în continuare rezervate pentru afirmarea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale .

O limitare a prelucrării înseamnă că datele în cauză nu pot fi prelucrate decât cu consimțământul dumneavoastră sau pentru a afirma, a exercita sau a apăra revendicări legale, pentru a proteja drepturile altei persoane sau din motive de interes public interesul Uniunii Europene sau al unui stat membru.

Dreptul la portabilitatea datelor (articolul 20 GDPR):

Dacă prelucrarea automată a datelor se bazează pe consimțământul dvs. sau prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unui contract cu dvs. sau pentru punerea în aplicare a măsurilor precontractuale care au loc la solicitarea dvs., aveți dreptul să primiți datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat și care vă privesc, într-un format structurat, curent și care poate fi citit in format electronic și să transmiteți aceste date unui alt operator de date cu caracter personal fără a fi împiedicat de operatorul la care au fost furnizate datele cu caracter personal initial. De asemenea, aveți dreptul să solicitați transmiterea directă a acestor date de către noi unei terțe părți, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziție (articolul 21 GDPR):

Dacă prelucrarea datelor se bazează pe Art. 6 alin. 1 f) GDPR (prelucrarea datelor pentru protejarea intereselor legitime), aveți dreptul să faceți obiecții la prelucrare în orice moment din motive care apar în situația dvs. particulară. Nu vom mai prelucra date personale decât dacă există motive ce pot fi dovedite temeinice de protecție pentru o prelucrare ulterioară care depășesc interesele, drepturile și libertățile dvs. sau prelucrarea servește pentru a afirma, a exercita sau a apăra revendicări legale.

Dreptul de retragere a consimtamantului (articolul 7 alineatul 3 GDPR):

În cazul în care prelucrarea datelor se bazează pe un consimțământ în temeiul art. 6 alin. 1 a) sau art. 9 alin. 2 a) GDPR, vă puteți retrage consimțământul în orice moment cu efect pentru viitor. Cu toate acestea, o astfel de retragere nu afectează legalitatea prelucrării datelor pe baza consimțământului înainte de retragerea sa.

Pentru a exercita drepturile menționate anterior sau în cazul unor întrebări deschise, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. aici:

    Email (obligatoriu)

    Comentarii

    captcha

    Top