.

Zarządzaj danymi osobowymi

Twoje prawa:

– Prawo dostępu osoby, której dane dotyczą (art.15 RODO)

Zgodnie z art. 15 ust. 1 RODO, przysługuje Państwu prawo do żądania potwierdzenia przetwarzania danych osobowych oraz, w razie potrzeby, do uzyskania informacji o Twoich danych osobowych, a także informacji określonych w art. 15 GDPR.

– Prawo do sprostowania i usunięcia (art. 16 i 17 RODO):

Użytkownik ma prawo do modyfikowania lub poprawiania swoich danych osobowych (art. 16 RODO).

Możesz zażądać skasowania danych osobowych (na przykład, jeśli dane nie są już potrzebne do zamierzonych celów), jeżeli osiągnięto warunki określone w art. 17 RODO.

– Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO):

Możesz zażądać ograniczenia swoich danych (art. 18 RODO), jeżeli spełniony jest jeden z warunków określonych w art. 18RODO, np. jeżeli sprzeciwiasz się przetwarzaniu Twoich danych podczas jakiejkolwiek kontroli naszego prawa do przetwarzania danych lub dane osobowe nie są już wymagane do przetwarzania, ale muszą być nadal zastrzeżone dla potwierdzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Ograniczenie przetwarzania oznacza, że dane mogą być przetwarzane wyłącznie za zgodą użytkownika lub roszczenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych w celu ochrony praw innej osoby lub w interesie publicznym, interesie Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

– Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO):

Jeśli automatyczne przetwarzanie danych opiera się na Twojej zgodzie lub przetwarzanie jest wymagane w celu zawarcia z Tobą umowy lub wdrożenia ustaleń przed zawarciem umowy, które nastąpią na Twoją prośbę, masz prawo do otrzymywania danych osobowych, które posiadasz, podałeś oraz które Ciebie dotyczą, w uporządkowanym, aktualnym i czytelnym formacie elektronicznym. Masz również prawo przekazać te dane innemu operatorowi danych osobowych, nie będąc przeszkodą dla operatora, któremu pierwotnie dostarczono dane. Jednocześnie masz prawo zażądać od nas bezpośredniego przekazania tych danych stronom trzecim, jeśli jest to technicznie wykonalne.

– Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO):

Jeśli przetwarzanie danych opiera się na art. 6 par. 1 f) RODO (Przetwarzanie danych w celu ochrony legalnych interesów), możesz w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu z powodów, które pojawiają się w Twojej konkretnej sytuacji. Będziemy kontynuować przetwarzanie danych osobowych tylko wtedy, gdy istnieją podstawy, które mogą być uzasadnione dla dalszego przetwarzania, które wykracza poza Twoje zainteresowania, prawa i wolności, lub służy do roszczenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

– Prawo do wycofania zgody (art. 7 ust. 3 RODO):

Jeżeli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie na podstawie art. 6 par. 1 a) lub art. 9 par. 2 a) RODO, możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Jednakże takie wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z powyższych praw lub w przypadku pytań otwartych, prześlij nam swoją prośbę na: compliance@metalbacfarbe.com, lub adres DN11, Magura, okręg Bacău, Rumunia lub odwiedź naszą stronę http://www.metalbacfarbe.com/prztwarzanie danych osobowych

Poprosimy Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości i podanie potrzebnych informacji. Zapewniamy, że Państwa wniosek zostanie rozpatrzony w sposób terminowy i bezpłatny, chyba że będzie on wymagał nieproporcjonalnych wysiłków.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO):

Masz prawo złożyć formalną skargę do organu ochrony danych w Twojej jurysdykcji, jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. W szczególności skargę można wnieść do organu nadzorczego w państwie członkowskim UE, w którym znajduje się miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub miejsce podejrzewanego naruszenia.

Zmiany w obecnej polityce prywatności:

Możemy modyfikować tę politykę prywatności, aby zachować zgodność z obowiązującymi wymogami prawnymi. Aktualną politykę prywatności można znaleźć na naszej stronie, dlatego zachęcamy do regularnego sprawdzania jej pod kątem zmian.

Odpowiedzialny za przetwarzanie danych zgodnie z art. 4 par. 7 RODO w związku z odwiedzeniem tej strony internetowej jest:

    Adres e-mail (obowiązkowe)

    Komentarze

    captcha

    Top