.

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za wizytę na naszej stronie. Aby czuć się bezpiecznie podczas odwiedzania naszej strony, chcielibyśmy poinformować Cię o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kim jesteśmy

Ta strona jest zarządzana przez SC Metalbac & Farbe SRL.

Termin „nas” używany w niniejszej polityce prywatności, odnosi się do SC Metalbac & Farbe SRL.

Zakres działania

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich danych osobowych, które gromadzimy o Tobie jako odwiedzającego witrynę, klienta, dostawcę, partnera biznesowego lub, ogólnie, jako stronę zainteresowaną, która chce dowiedzieć się, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe.

SC Metalbac & Farbe SRL jest odpowiedzialna za działanie tej strony internetowej.

W zależności od szczególnych okoliczności gromadzenia i przetwarzania danych, osoba prawna odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 4 (7) RODO to Metalbac & Farbe SRL.

Zapytania przez e-mail / telefon / formularz kontaktowy / formularz zapytania / serwis społecznościowy / inne środki komunikacji

Cel przetwarzania danych / podstawa prawna:

Dane osobowe podane nam przez e-mail / telefon / formularz kontaktowy / formularz oferty / sieci społecznościowe / inne środki komunikacji będą oczywiście traktowane jako poufne. Używamy danych osobowych do określonego celu, aby przetworzyć Twoje zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 1 b), c) lub f) RODO. Uzasadniony interes w przetwarzaniu danych w rozumieniu art. 6 paragraf 1 f) RODO naszej firmy wynika z zainteresowania reagowaniem na Państwa zapytania jako klientów, partnerów biznesowych itp., utrzymując w ten sposób nasze relacje biznesowe i promując zadowolenie klientów.

W tym celu, kiedy używamy formularzy na stronie, potrzebujemy Twojego imienia i nazwiska, adresu e-mail, informacji dotyczących danego kraju, a także niektórych danych technicznych lub obrazów, w zależności od przypadku. Możesz również dobrowolnie przekazać nam dodatkowe informacje osobiste, które nie są wymagane, do przetworzenia Twojego zapytania.

– Czas przechowywania / Kryteria określające czas przechowywania:

Z zasady przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak to konieczne dla celów, dla których zostały zgromadzone. Wszystkie dane osobowe przekazane nam wraz z Twoim zapytaniem zostaną usunięte lub zanonimizowane w ciągu 365 dni od ostatecznej odpowiedzi. Ten 365-dniowy okres przechowywania wynika z faktu, że możesz wrócić do nas ponownie w celu uzyskania odpowiedzi na ten sam temat, odnosząc się do poprzedniej korespondencji. Doświadczenie pokazuje, że po 365 dniach zwykle nie ma pytań na temat naszych odpowiedzi.

Przetwarzanie danych osobowych partnerów biznesowych

– Cel przetwarzania danych / podstawa prawna:

W ramach naszych relacji biznesowych z klientem, partnerem biznesowym, sprzedawcą itp. przetwarzamy dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu / faksu, numer VAT, (w stosownych przypadkach), miejsce lub datę urodzenia, dane dotyczące obywatelstwa oraz inne dane, które dobrowolnie nam przekazałeś. Przetwarzanie odbywa się w celu identyfikacji, zawarcia umowy, wykonywania, zarządzania i przetwarzania umów, oceny zdolności kredytowej i zabezpieczeń, przygotowywania oświadczeń i premii lub spłat, administrowania i dochodzenia roszczeń, przestrzegania przepisów prawa, bezpieczeństwa danych i obsługi klienta.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 1 b), c) if) RODO.

– Czas przechowywania / Kryteria określające czas przechowywania:

Przechowujemy Twoje dane osobowe, o ile są one niezbędne do celu, dla którego zostały zgromadzone. O ile nie istnieją inne prawne obowiązki przechowywania, przechowywanie danych wymaganych w każdym przypadku, zawsze ma miejsce w czasie obowiązywania naszej relacji biznesowej oraz do wygaśnięcia obowiązującego okresu przedawnienia w przypadku jakichkolwiek roszczeń wynikających ze stosunków biznesowych.

Przetwarzanie personalnych danych kontaktowych

– Cel przetwarzania danych / podstawa prawna:

Nasza firma przetwarza osobiste dane kontaktowe od klientów, interesariuszy, sprzedawców i innych partnerów biznesowych w celu przesyłania wiadomości e-mail, telefonu, faksu i poczty. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 1 b) lub f) RODO. Uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 par. 1 f) RODO pochodzi z zainteresowania prowadzeniem lub nawiązaniem relacji biznesowych z klientami, interesariuszami, dostawcami i innymi partnerami biznesowymi oraz utrzymywania z nimi relacji.

– Czas przechowywania / Kryteria określające czas przechowywania:

Dane osobowe są przechowywane do celów biznesowych, o ile istnieje w nich uzasadniony interes.

Przetwarzanie danych w celach marketingowych

– Cel przetwarzania danych / podstawa prawna:

SC Metalbac & Farbe SRL wykorzystuje dane osobowe w celach marketingowych, w szczególności w przypadku reklamy e-mail i telefonicznej. Celem przetwarzania danych w ramach działań marketingowych jest poinformowanie zainteresowanych stron o SC Metalbac & Farbe SRL. Podstawą prawną do wysyłania wiadomości pocztą lub pocztą elektroniczną jest Art. 6 ust. 1 f) RODO. Uzasadnione zainteresowanie wynika z naszego zainteresowania wysyłaniem klientom i interesariuszom informacji o produktach i usługach. Podstawą prawną dla działań marketingowych poprzez e-mail lub telefon jest Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Środki marketingu dla istniejących klientów (np. reklama e-mail) mogą być dozwolone pod określonymi warunkami i bez uprzedniej zgody na podstawie art. 6 par. 1 f) RODO.

Możesz w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec otrzymywania komunikatów marketingowych, pisząc wiadomość na adres compliance@metalbacfarbe.com lub łącząc się z http://www.metalbacfarbe.com/przetwarzanie danych osobowych i wypełniając formularz.

– Czas przechowywania / Kryteria określające czas przechowywania:

Z zasady przechowujemy Twoje dane osobowe, o ile są one niezbędne do celu, dla którego zostały zgromadzone. Jeśli nie zgadzasz się na otrzymywanie komunikatów marketingowych, natychmiast przestaniemy przetwarzać dane, a następnie usuniemy Twoje dane, o ile nie zostaną one zapisane do innych uzasadnionych celów.

Ujawnianie danych osobowych stronom trzecim:

Zasadniczo dane nie będą udostępniane innym stronom spoza SC Metalbac & Farbe SRL. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy wyraziłeś na to Twoją uprzednią wyraźną zgodę lub jeśli jest to wymagane przez prawo. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 1 a) RODO w przypadku zgody lub art. 6 par. 1 c) RODO w przypadku zobowiązania prawnego.

Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe, jeśli ujawnienie jest konieczne w celu ochrony najwyższych interesów lub jeśli jesteśmy upoważnieni przez obowiązujące przepisy i regulacje.

SC Metalbac & Farbe SRL nie sprzedaje / nie przekazuje Twoich informacji innym osobom ani stronom trzecim.

Międzynarodowy transfer danych:

SC Metalbac & Farbe SRL nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Korzystanie z naszej strony:

Prywatność jest dla nas bardzo ważna. Z tego powodu zaprojektowaliśmy naszą witrynę tak, aby mogła być ona używana anonimowo. Korzystamy z informacji, które otrzymujemy i przechowujemy je w naszych witrynach wyłącznie do celów wewnętrznych oraz w celu ulepszenia projektowania witryn internetowych. Wyjątki mają zastosowanie, jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do obrony i ścigania ataków, które stanowią przestępstwo lub wpływają na funkcjonalność naszej witryny.

Dane dotyczące użytkowania:

Kiedy odwiedzasz naszą stronę, tak zwane dane użytkowania są tymczasowo przechowywane na naszym serwerze internetowym w celach statystycznych, jako protokół służący poprawie jakości naszej witryny. Ten zestaw danych składa się ze:

  • strony, z której zażądano pliku;
  • nazwy pliku;
  • daty i godziny zapytania;
  • ilość przesłanych danych;
  • statusu dostępu (plik przesłany, plik nie znaleziony);
  • opisu rodzaju używanej przeglądarki.

Używamy tych informacji, aby umożliwić dostęp do witryny, kontrolować i administrować systemami oraz ulepszać jej projekt. Dane te są przechowywane anonimowo. Tworzenie osobistych profili użytkowników jest zatem wykluczone. Żadne dane dotyczące osób prywatnch  ani ich indywidualnych zachowań nie są gromadzone.

Cookies

Pliki cookie to małe pliki przechowywane na twardym dysku użytkownika. Pozwalają one na przechowywanie informacji przez określony czas i identyfikację komputera odwiedzającego. Aby zapewnić lepszą orientację na użytkownika i indywidualną prezentację usług, korzystamy ze stałych plików cookie. Używamy również tak zwanych cookies sesyjnych, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby informowała Cię o rozmieszczeniu plików cookie. Dzięki temu korzystanie z plików cookie jest przejrzyste.

Korzystanie z wtyczek sieci społecznościowej

Nasza strona wykorzystuje wtyczki do serwisów społecznościowych do celów analizy aktywności. Danych tych jednak nie można przypisać do konkretnej osoby, co oznacza, że konto użytkownika / indywidualne pozostaje anonimowe.

Szyfrowanie

Aby chronić dane przed niechcianym dostępem, na większości stron stosujemy metodę szyfrowania. Twoje dane są następnie przesyłane z komputera na nasz serwer i z powrotem przez Internet za pomocą szyfrowania SSL 128 (Secure Socket Layer). Możesz to rozpoznać, blokując symbol kłódki na pasku stanu przeglądarki, a linia adresu zaczyna się od https: //.

Brak obowiązku podawania danych osobowych

O ile w poprzednich rozdziałach nie przewidziano inaczej, dostarczanie danych osobowych nie jest przewidziane prawem lub umową i nie jest konieczne do zawarcia umowy, a zatem nie ma obowiązku dostarczania tych danych. Jeśli zdecydujesz się nie podawać nam swoich danych osobowych, możemy nie być w stanie odpowiedzieć na Twoje zapytanie.

Twoje prawa

– Prawo dostępu osoby, której dane dotyczą (art.15 RODO)

Zgodnie z art. 15 pag. 1 RODO, przysługuje Państwu prawo do żądania potwierdzenia przetwarzania danych osobowych oraz, w razie potrzeby, do uzyskania informacji o Twoich danych osobowych, a także informacji określonych w art. 15 RODO.

– Prawo do sprostowania i usunięcia (art. 16 i 17 RODO):

Użytkownik ma prawo do modyfikowania lub poprawiania swoich danych osobowych (art. 16 RODO).
Możesz zażądać skasowania danych osobowych (na przykład, jeśli dane nie są już potrzebne do zamierzonych celów), jeżeli osiągnięto warunki określone w art. 17 RODO.

– Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO):

Możesz zażądać ograniczenia swoich danych (art. 18 RODO), jeżeli spełniony jest jeden z warunków określonych w art. 18RODO, np. jeżeli sprzeciwiasz się przetwarzaniu Twoich danych podczas jakiejkolwiek kontroli naszego prawa do przetwarzania danych lub dane osobowe nie są już wymagane do przetwarzania, ale muszą być nadal zastrzeżone dla potwierdzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
Ograniczenie przetwarzania oznacza, że dane mogą być przetwarzane wyłącznie za zgodą użytkownika lub roszczenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych w celu ochrony praw innej osoby lub w interesie publicznym, interesie Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

– Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO):

Jeśli automatyczne przetwarzanie danych opiera się na Twojej zgodzie lub przetwarzanie jest wymagane w celu zawarcia z Tobą umowy lub wdrożenia ustaleń przed zawarciem umowy, które nastąpią na Twoją prośbę, masz prawo do otrzymywania danych osobowych, które posiadasz, podałeś oraz które Ciebie dotyczą, w uporządkowanym, aktualnym i czytelnym formacie elektronicznym. Masz również prawo przekazać te dane innemu operatorowi danych osobowych, nie będąc przeszkodą dla operatora, któremu pierwotnie dostarczono dane. Jednocześnie masz prawo zażądać od nas bezpośredniego przekazania tych danych stronom trzecim, jeśli jest to technicznie wykonalne.

– Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO):

Jeśli przetwarzanie danych opiera się na art. 6 par. 1 f) RODO (Przetwarzanie danych w celu ochrony legalnych interesów), możesz w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu z powodów, które pojawiają się w Twojej konkretnej sytuacji. Będziemy kontynuować przetwarzanie danych osobowych tylko wtedy, gdy istnieją podstawy, które mogą być uzasadnione dla dalszego przetwarzania, które wykracza poza Twoje zainteresowania, prawa i wolności, lub służy do roszczenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

– Prawo do wycofania zgody (art. 7 par. 3 RODO):

Jeżeli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie na podstawie art. 6 par. 1 a) lub art. 9 par. 2 a) RODO, możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Jednakże takie wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z powyższych praw lub w przypadku pytań otwartych, prześlij nam swoją prośbę na: compliance@metalbacfarbe.com, lub adres DN11, Magura, okręg Bacău, Rumunia lub odwiedź naszą stronę https://www.metalbacfarbe.com/zarzadzaj-danymi-osobowymi/?lang=pl

Poprosimy Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości i podanie potrzebnych informacji. Zapewniamy, że Państwa wniosek zostanie rozpatrzony w sposób terminowy i bezpłatny, chyba że będzie on wymagał nieproporcjonalnych wysiłków.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO):

Masz prawo złożyć formalną skargę do organu ochrony danych w Twojej jurysdykcji, jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. W szczególności skargę można wnieść do organu nadzorczego w państwie członkowskim UE, w którym znajduje się miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub miejsce podejrzewanego naruszenia.

Zmiany w obecnej polityce prywatności:

Możemy modyfikować tę politykę prywatności, aby zachować zgodność z obowiązującymi wymogami prawnymi. Aktualną politykę prywatności można znaleźć na naszej stronie, dlatego zachęcamy do regularnego sprawdzania jej pod kątem zmian.

Odpowiedzialny za przetwarzanie danych zgodnie z art. 4 par. 7 RODO w związku z odwiedzeniem tej strony internetowej jest:

SC Metalbac & Farbe SRL

DN11, Magura, Bacău, Romania/Rumunia

Top